Angyali történet az anyai szeretetről

  Egy legenda szerint az Úr angyala egy gyönyörű napon elindult a mennyből e világ irányába. Itt végigment a mezőkön és városokon, és napnyugtakor, megigazgatva aranyszárnyának tollait, ezt mondta: Most már vissza kell térnem a mennye, vajon mit vigyek magammal … Bővebben

Imádság Nagyböjtre

Urunk, Jézus Krisztus, föltámadásod ünnepéig a nagyböjti időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő, hogy megtérjünk és megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet nagyszerű tetteit.     Ezért kérünk Téged: Segíts minket, hogy … Bővebben

Lelki felkészülés Húsvétra

  Szent Efrém fohászai  Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet és meg … Bővebben

Családok imája

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk! Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük … Bővebben

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE

FEBRUÁR 2. MÁRIA A GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY, AKI A TEMPLOMBAN NEVELKEDETT. NEGYVEN NAPPAL SZÜLÉSE UTÁN ÚJRA ELJÖN A TEMPLOMBA, HOGY ISTENTŐL KAPOTT SZEME FÉNYÉT, A MÉHÉT MEGNYITÓ ELSŐSZÜLÖTTJÉT, MINT TARTÓRA, AZ ÖREG SIMEON KARJAIRA HELYEZZE.   Szent – Gály Katától: Ma … Bővebben

II. János Pál gondolatok az életről

  A béke első iskolája A gyerekek nagyon hamar beletanulnak az életbe. Megfigyelik és utánozzák a fölnőttek viselkedését. Fürgén elsajátítják a mások iránti szeretetet és tiszteletet, de ugyanilyen gyorsan magukba szívják az erőszak és a gyűlölet mérgét. A családi élmények … Bővebben

Család

  A család a feltétel nélküli elfogadás szeretet iskolája, ahol szüleink példáját látva boldogságot, vagy boldogtalanságot tanulunk. Rajtunk áll, hogy melyik példát örökítjük tovább a gyermekeinkre!          

1 2 3