Adventi imádság

    Urunk, Istenünk, Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól: „Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!” – így mondja Izajás próféta. „Térjetek meg!” – ezt hirdeti Keresztelő János. Add, hogy mostani karácsonyi készületünk És életünk nagy adventjének minden igaz törekvése … Bővebben

Angyali történet az anyai szeretetről

  Egy legenda szerint az Úr angyala egy gyönyörű napon elindult a mennyből e világ irányába. Itt végigment a mezőkön és városokon, és napnyugtakor, megigazgatva aranyszárnyának tollait, ezt mondta: Most már vissza kell térnem a mennye, vajon mit vigyek magammal … Bővebben

Imádság Nagyböjtre

Urunk, Jézus Krisztus, föltámadásod ünnepéig a nagyböjti időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő, hogy megtérjünk és megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet nagyszerű tetteit.     Ezért kérünk Téged: Segíts minket, hogy … Bővebben

Lelki felkészülés Húsvétra

  Szent Efrém fohászai  Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet és meg … Bővebben

Családok imája

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk! Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük … Bővebben

1 2 3