Imádság Nagyböjtre

Urunk, Jézus Krisztus, föltámadásod ünnepéig a nagyböjti időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő, hogy megtérjünk és megújuljunk keresztény életünkben, hogy többet imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk a testvéri szeretet nagyszerű tetteit.     Ezért kérünk Téged: Segíts minket, hogy … Bővebben

Lelki felkészülés Húsvétra

  Szent Efrém fohászai  Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet és meg … Bővebben

Családok imája

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk! Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük … Bővebben

GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE

FEBRUÁR 2. MÁRIA A GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY, AKI A TEMPLOMBAN NEVELKEDETT. NEGYVEN NAPPAL SZÜLÉSE UTÁN ÚJRA ELJÖN A TEMPLOMBA, HOGY ISTENTŐL KAPOTT SZEME FÉNYÉT, A MÉHÉT MEGNYITÓ ELSŐSZÜLÖTTJÉT, MINT TARTÓRA, AZ ÖREG SIMEON KARJAIRA HELYEZZE.   Szent – Gály Katától: Ma … Bővebben

II. János Pál gondolatok az életről

  A béke első iskolája A gyerekek nagyon hamar beletanulnak az életbe. Megfigyelik és utánozzák a fölnőttek viselkedését. Fürgén elsajátítják a mások iránti szeretetet és tiszteletet, de ugyanilyen gyorsan magukba szívják az erőszak és a gyűlölet mérgét. A családi élmények … Bővebben

Család

  A család a feltétel nélküli elfogadás szeretet iskolája, ahol szüleink példáját látva boldogságot, vagy boldogtalanságot tanulunk. Rajtunk áll, hogy melyik példát örökítjük tovább a gyermekeinkre!          

A család

A szentháromság földi mása a gondviselő édesapa, a mindenét adó édesanya, és az őket lüktető szeretettel összekötő gyermek szeretetegysége. Isten legfontosabb alkotóműhelye a család.

2018. a Család Éve

  a Család Éve! Bíró László Püspök a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke a Mária Rádió Magazinjában megjelent gondolataiból. (részlet) „A család a társadalom alapsejtje. Az a hely, ahol meg lehet tanulni a különbözőségekben való együttélést, a másikhoz tartozást. A család … Bővebben

1 2 3 4