A legszentebb Istenszülő Örömhírvételének ünnepe (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

2017. március 25.

A tavasz egyik legcsodálatosabb ünnepe, mely szívünket – lelkünket megmelengeti, melynek időpontja március 25-e. Karácsony előtt pont kilenc hónappal van.

Az emberiség évezredeket várt az Isten Fia megtestesülésének jó hírére, amit az angyal hozott. Ezt az ünnepet a Keleti Egyház a IV. század végétől kezdte megtartani. Az első ismert elnevezése „Krisztus fogantatása”. „A megváltás kezdete.” „Angyali üdvözlet.” „Örömhír napja.” A VII. századtól hivatalosak, az egész Keleti Egyházban elrendelték „A legszentebb Istenszülő Örömhírvétele” elnevezést.

Az angyal híradásának pillanatában Mária méhében elkezdődik az Isten Fia földi élete. Ebből a nagy jelentőségű eseményből következik, hogy Mária Istenanyává válik, amit mi Istenszülőnek is mondunk.

Az ünnep szertartásai magasztaló és örvendező énekekkel van teli. A menny és a föld és minden teremtmény részese az Örömhírvétel örömének. A vecsernyében énekeljük „Ma van az öröm hirdetése. Az utrenye éneke „Ma az egész teremtés vigadozik, mert az Üdvözlégyet mondja neked a főangyal. Áldott vagy te, Tisztaságos, Krisztus szeplőtelen Anyja!”

Ezek a gyönyörű imádságok, a liturgián való részvétel visz bennünket közelebb az ünnep megértéséhez.

A tavasz megújulása az élet keletkezésére is rácsodálkozást nyújt.

Boldog az a nő, aki Isten ajándékaként „csodájaként” megélheti, hogy gyermeket hord szíve alatt. Örömhírként elmondhatja szeretteinek, embertársainak. A közösség imádkozva várhatja az új jövevény megérkezését. Minden óvodás gyermekünk édesanyja megélte, átélte ezt a boldogságot, mikor gyermek született a családba. Nemcsak a szülők öröme ez, hanem az Egyházközségé, a társadalomé is.

Benedek pápa szavai: „A gyermekek jelentik a család és a társadalom örömét.”

„A gyermekek öröme megdobogtatja az ember szívét és megnyitja a jövőt.”

Minden nap hálás szívvel köszönjük meg Istennek a ránk bízott gyermekeket.

Mosolygó Tamásné (Vera néni)