A szent nagyböjt böjti fegyelmi rendje

2017. február 26. 00:00

 

A szent idő a görögkatolikusoknak 7 hét. A vajhagyó vasárnap utáni hétfőn kezdődik. Negyven napon át tart Lázár-szombatig. (beleértve a vasárnapokat is) Majd a nagyhéttel folytatódik. Lázár szombat az általános (mindenkire vonatkozó) feltámadás meghirdetésének ünnepe. Virágvasárnap Jézus feltámadásának és a mennyei dicsőségbe való visszatérésének elő ünnepe.

A szent idő a római katolikusoknak 40 nap. Hamvazószerdával kezdődik és a vasárnapok nem böjti napok.

A görögkatolikusok böjti fegyelmi rendje:

1.      Szigorú böjti napok.

a)      A nagyböjt első napja és a nagypéntek

b)      A 21-60 éves korúaknak kötelező

c)      Ezeken a napokon minden állati eredetű ételtől tartózkodunk. (tejestől, tojásostól is, kivétel hal)

2.      A nagyböjt szerdái és péntekjei hústilalmi napok.

3.      A többi nap bűnbánati nap. (beleértve a vasárnapot is, kivétel Lázár-szombat és virágvasárnap)

a)      A bűnbánati nap kötelezettségének böjttel, imával, jócselekedettel, önmegtagadással és bűnbánattartással tehetünk eleget.

b)      A böjti kötelezettség alól mentesülnek a gyerekek, a kismamák, idősek, betegek, úton lévők, közkonyháról étkezők és a nehéz fizikai munkát végzők.

c)      Javasolt részükre az enyhébb, bűnbánati napi kötelezettség megtartása. Amennyiben felmentésünk van az adott böjtölési forma alól az egy fokozattal könnyebb formát kell választanunk.

 

Tíz ötlet a böjtölésre:

1.      Étkezésünk: a falánkok, habzsolók – egyenek kevesebbet; a kisétkűek, finnyáskodók, egészségüket elhanyagolók – egyenek többet, rendszeresebben, tudatosabban óvva testük épségét.

2.      Életrendünk: a reggelente lustálkodók – keljenek öt perccel korábban; akik mindig elkésnek, – legyenek ott mindenütt pontosan; a rendszertelenül élők – tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet időbeosztásukban.

3.      Szenvedélyeink: a dohányosok – szívjanak kevesebbet; alkoholt, édességet stb. kedvelők – mérsékeljék az italt, a nyalánkságokat; a gyorshajtók – közlekedjenek szabályosan; a sokat beszélők – néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra; a hallgatagon, mogorván félrehúzódók – kedvesen szólítsanak meg másokat.

4.      Érzelmeink: a robbanékony természetűek – fékezzék haragjukat; a türelmetlenek tanuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak- próbálják humorral és derűvel szemlélni az éltet, magukat és másokat.

5.      Mások: a megszólást, pletykát kedvelők – jót vagy semmit másokról; az önzők és mások kárára ügyeskedők – legalább néhányszor naponta legyenek előzékenyek másokkal; az úrhatnám, parancsolgató természetűek – engedjék érvényesülni a többiek szempontjait, kívánságát.

6.      Munkánk: a felületességre vagy lustaságra hajlamosak – végezzék el a munkájukat idejében, alaposan. A megbízhatatlanok, feledékenyek – most minden ígéretüket teljesítsék pontosan. A közös munkákból magukat kihúzók – önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból.

7.      Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból – legalább egyet próbáljunk rendezni. A szűkebb és tágabb családon belül – legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk, vagy akivel összefeszültünk; írjunk meg néhány régóta halogatott levelet.

8.      Imádságos életünk: hetente legalább egy csöndes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos együttlétre Istennel. Esténként gondosabban, kitűzött sajátos szempontjaim szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. Hetente egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére.

9.      Egyházunk: akiknek van rendszeres feladatuk, felelősségük, megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben – végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbítás szándékával. Akiket csak a vasárnapi szentmise kapcsol az egyházhoz – keressenek legalább egy alkalmat, amikor egyházközségünkért, másokért tesznek is valamit, legalább néhány órát rááldozva erre a munkára.

10.  A felsorolást mindegyikünk egyénileg folytathatja tovább, saját adottságaihoz, lehetőségeihez, hibáihoz igazodva.

 

Pió atya gondolatai:

Üzenet 33

„Mester, Mester, elveszünk!” Ő felkelt, parancsolt a szélnek és a háborgó víznek. Minden elcsöndesedett és elnyugodott. /Lk 8,24/

„Isten lelke a béke lelke, és a legnagyobb szükségek idején, a fájdalomban is eltölt nyugalommal, alázattal, bizakodással. Ez irgalmasságának ajándéka.

Az ördög lelke viszont ugyanebben a fájdalomban izgat, ingerel, elkeserít, kísért. Haragot szít ellenünk, miközben pedig szeretettel kellene lennünk magunk iránt.

Ha tehát háborgat néhány gondolat, gondolj arra, hogy ez sohasem származik Istentől, hanem az ördögtől. Isten ugyanis nyugalmat ajándékoz neked, lévén Ő a béke lelke.”

 

Fizetve

A sátán még most is kísérget,

A minap elém tett egy jegyzéket.

Melyben bűneim hosszú sorba,

Egyenként is fel voltak írva.

Elém tette, s rám vigyorgott.

Jaj, Istenem! Minden ott volt!

Minden bűnöm, s vétkem felírva

Mi lesz velem? – kérdeztem sírva.

Hát mi lenne?  – mondta nevetve.

Nem juthatsz el az örök életre.

Az üdvösségből ki vagy zárva,

S én zokogtam, mint elítélt árva.

Ekkor valaki hozzám lépett,

S keresztülhúzta a jegyzéket.

De a keze át volt szegezve,

S vérével írta rá: FIZETVE.

Mosolygó Tamásné (Vera néni)