Köszönetnyilvánítás/további tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Az óvoda dolgozói nevében hálás szívvel megköszönjük a szülői közösség

támogató együttműködését a betegség idején!

Ez úton örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a betegállományban lévő dolgozók egy része meggyógyult. Az óvoda kisebb létszámkorlátozással, de a megszokott nyitvatartási renddel működik tovább.

Szeretettel várjuk a gyermekeket az óvodába.

Kérjük, hogy továbbra is az óvónéniknek előre jelezzék a gyermekük érkezését,

vagy hiányzását, az étkezés megrendelése miatt.

Tisztelettel: az óvoda vezetősége.

Sárospatak, 2020. 11. 30.