Adventi készület, Karácsony várása

A keresztény ember életének egyik legkedvesebb ünnepe a Karácsony. Izgalommal várja kicsi és nagy, fiatal és idős egyaránt s ezt szolgálja az ünnep előtti bűnbánati időszak az, advent. Mi görögkatolikusok elkezdjük az ünnepre való készületet már november 15-n, Karácsony előtt 40 nappal. Az „advent” szó a latin „adventus Domini” szóból származik, melynek jelentése, Úr eljövetele. A Bibliában,az evangéliumuk hírt adnak erről az eseményről. Szent Lukács evangélista nagyon is színesen, szinte dokumentum szerűen ír Jézus Krisztus születéséről. Szent Pál apostol így ír a galátákhoz „ Mikor eljött az idők teljessége Isten elküldte egyszülött fiát aki asszonytól született.” /Gal 4,4/Így válik a Karácsony a készületünk beteljesülésévé és az Úrral való találkozásunk ünnepévé.  De hogyan éljük meg ezt az időszakot ? Nem lehet másképpen, mint ahogyan a betlehemi bölcsek tették. Ők felismerték a kellő időt amikor felragyogott a csillag. Számunkra is ragyog a csillag amely jelzi az ünnepet, induljunk el bátran, vállalva ezt a hosszúnak tűnő várakozást, megtöltve  imádsággal, jó cselekedetekkel, lemondással és áldozatvállalással. Ez lehet a mi kézzel fogható ajándékunk. A másik ajándék, amely a készületet teljessé teszi a lelki ajándék. A  bölcsek mikor megérkeztek Jeruzsálembe így szóltak Heródes királyhoz: „ Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / Lk 2,2/  Igen az imádás, az ember legnagyobb hódolatának kifejezése, amely csak az Istent illeti meg. Mi oly sokszor mondjuk meggondolatlanul, hogy imádom ezt vagy azt, ahelyett hogy azt mondanánk nagyon szeretem. A bölcsek ettől voltak bölcsek, hogy felismerték a gyermekben a közénk jött Isten Fiát. Vajon én meg fogom-e látni és rá fogok-e találni  a szépen feldíszített karácsonyfa, értékes ajándékok között és a terített asztal mellett az egyszerűségben, alázatban és szeretetben hozzám is érkező Urat ? Áldott készületet, tárjuk ki szívünket, „Mert a mindenek királyát fogadjuk, kit láthatatlanul környeznek az angyali rendek. Alleluja”

Páll Miklós Atya

óvodalelkész